Migruojantys paukščiai
Migruojantys paukščiai 2007
Projekto įdėja 

Pirmasis projektas „Migruojantys paukščiai“ vyko 2007 metų liepos 22-29 dienomis. Projekte dalyvavo 8 lietuviai menininkai imigrantai, kurie specialiai šiam projektui buvo pakviesti į Lietuvą, ir 8 menininkai, gyvenantys Lietuvoje.


Pagrindiniai tikslai:
•    Išlaikyti emigravusių menininkų tautiškumą, supažindinti juos su Lietuvos meno šiandiena;
•    Užmegzti dialogą tarp Lietuvos menininkų ir išeivijos menininkų, skatinti skirtingų patirčių keitimąsi, tuo pačiu siekti projekto tęstinumo kasmet kviečiant vis naujus Lietuvos ir išeivijos menininkus;
•    Išsiaiškinti kokią įtaką emigracija daro lietuviškam identitetui, ar išvykusiems iš Lietuvos jauniesiems menininkams svarbus Lietuvos identitetas.


Rezultatas- sukurtas filmas, išleistas katalogas, surengta paroda Klaipėdos dailės parodų rūmuose 2008 m. vasario 16- kovo 11 dienomis.


2008 metais, liepos 20-27 dienomis, planuojamos antrosios „Migruojančių paukščių“ kūrybinės dirbtuvės Birštone.  Daugiau

 


Visos teisės saugomos © 2017 Migruojantys paukščiai.